Việc sử dụng biện pháp tu từ trong câu thơ Hồn về Sầm Nưa chẳng về xuôi thể hiện

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Việc sử dụng biện pháp tu từ trong câu thơ Hồn về Sầm Nưa chẳng về xuôi thể hiện ý nghĩa

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Việc sử dụng biện pháp tu từ trong câu thơ Hồn về Sầm Nưa chẳng về xuôi thể hiện ý nghĩa các chiến sĩ tiếp tục cuộc chiến đấu với quân giặc chứ chưa muốn về xuôi khi chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X