Đặc điểm của thơ Quang Dũng qua bài thơ Tây Tiến ?

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đặc điểm của thơ Quang Dũng qua bài thơ “ Tây Tiến “ ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X