Câu thơ Hồn về Sầm Nưa chẳng về xuôi”? sử dụng biện pháp tu từ nào?

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Câu thơ “Hồn về Sầm Nưa chẳng về xuôi”? sử dụng biện pháp tu từ nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Câu thơ “Hồn về Sầm Nưa chẳng về xuôi” sử dụng biện pháp Ẩn dụ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X