Ban đầu bài thơ có nhan đề như thế nào ?

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ban đầu bài thơ có nhan đề như thế nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ban đầu bài thơ Tây Tiến có nhan đề là Nhớ Tây Tiến

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X