Quang Dũng viết bài thơ Tây Tiến khi nào ?

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Quang Dũng viết bài thơ Tây Tiến khi nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Quang Dũng viết bài thơ Tây Tiến khi đã chuyển sang công tác ở đơn vị khác

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X