v_r, v_i, v_k là vận tốc truyền âm của các môi trường rắn, lỏng và khí. So sánh

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

${v}_{r}$, ${v}_{i}$, ${v}_{k}$ là vận tốc truyền âm của các môi trường rắn, lỏng và khí. So sánh vận tốc truyền âm trong ba môi trường đó:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X