Vận tốc truyền âm trong các môi trường được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Vận tốc truyền âm trong các môi trường được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X