Với sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) 4 - 1949 tình hình châu

Xuất bản: 07/09/2020 - Cập nhật: 07/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Với sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) 4 - 1949 tình hình châu Âu như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Với sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) 4 - 1949 tình hình châu Âu căng thẳng dẫn đến sự chạy đua vũ trang và thiết lập nhiều căn cứ quân sự

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X