Trong những năm 1950 - 1973, nước Tây Âu nào đã thực hiện đường lối đối ngoại

Xuất bản: 07/09/2020 - Cập nhật: 07/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong những năm 1950 - 1973, nước Tây Âu nào đã thực hiện đường lối đối ngoại độc lập với Mĩ ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong những năm 1950 - 1973, nước Tây Âu đã thực hiện đường lối đối ngoại độc lập với Mĩ là Pháp.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X