Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng, bốn nước nào sau đây đã phân chia lãnh thổ

Xuất bản: 07/09/2020 - Cập nhật: 07/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng, bốn nước nào sau đây đã phân chia lãnh thổ nước Đức thành bốn khu vực để chiếm đóng và kiểm soát?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng, bốn nước đã phân chia lãnh thổ nước Đức thành bốn khu vực để chiếm đóng và kiểm soát là Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X