Dập dìu lá gió cành chim là chỉ cảnh gì?

08/12/2020 29

Câu Hỏi:
Dập dìu lá gió cành chim là chỉ cảnh gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Chọn đáp án: A
Dập dìu lá gió cành chim là chỉ cảnh kĩ nữ tiếp khách làng chơi.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X