Vì sao sau nhiều nghề nhưng sau cùng Lỗ Tấn đã chọn nghề viết văn?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vì sao sau nhiều nghề nhưng sau cùng Lỗ Tấn đã chọn nghề viết văn?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

sau nhiều nghề nhưng sau cùng Lỗ Tấn đã chọn nghề viết văn vì chữa bệnh thể xác không quan trọng bằng chữa bệnh tinh thần

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X