Sáng tác văn chương của Lỗ Tấn nhằm mục đích:

26/10/2020 8

Câu Hỏi:
Sáng tác văn chương của Lỗ Tấn nhằm mục đích:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Mục đích sáng tác văn chương của Lỗ Tấn là vì yêu nước, thương dân; bốn lần đổi nghề vì mong muốn cứu nước, cứu dân

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X