Qua tác phẩm Thuốc”, em thấy ngòi bút Lỗ Tấn thiên về bút pháp nào?

26/10/2020 9

Câu Hỏi:
Qua tác phẩm “Thuốc”, em thấy ngòi bút Lỗ Tấn thiên về bút pháp nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Qua tác phẩm “Thuốc”, em thấy ngòi bút Lỗ Tấn thiên về bút pháp hiện thực và lãng mạn

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X