Tác phẩm Thuốc” ra đời năm nào? Gắn với phong trào gì?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tác phẩm “Thuốc” ra đời năm nào? Gắn với phong trào gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tác phẩm “Thuốc” ra đời năm 1919 và Gắn với phong trào Ngũ Tứ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X