Trước khi trở thành nhà văn, Lỗ Tấn đã học những nghề gì?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trước khi trở thành nhà văn, Lỗ Tấn đã học những nghề gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trước khi trở thành nhà văn, Lỗ Tấn đã học Hàng hải

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X