Trong tác phẩm Thuốc”, hình ảnh nào mang tính biểu tượng tượng trưng?

26/10/2020 5

Câu Hỏi:
Trong tác phẩm “Thuốc”, hình ảnh nào mang tính biểu tượng tượng trưng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Trong tác phẩm “Thuốc”, hình ảnh mang tính biểu tượng tượng trưng là vòng hoa trên mộ Hạ Du.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X