Trong tác phẩm Thuốc”, hình ảnh nào mang tính biểu tượng tượng trưng?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong tác phẩm “Thuốc”, hình ảnh nào mang tính biểu tượng tượng trưng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong tác phẩm “Thuốc”, hình ảnh mang tính biểu tượng tượng trưng là vòng hoa trên mộ Hạ Du.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X