Vì sao nói giai cấp nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc ?

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vì sao nói giai cấp nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nói giai cấp nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc vì đây là một giai cấp có số lượng đông, có tinh thần cách mạng triệt để

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X