Vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động ở nước ta gặp khó khăn là vì hàng

10/11/2020 244

Câu Hỏi:
Vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động ở nước ta gặp khó khăn là vì hàng năm nước ta tăng thêm
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X