Anh B tham gia lớp học nghề để đi lao động ở nước ngoài. Anh B đã thực hiện

10/11/2020 572

Câu Hỏi:
Anh B tham gia lớp học nghề để đi lao động ở nước ngoài. Anh B đã thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách giải quyết việc làm?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X