Từ sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai, bài học nào là quan trọng nhất

Xuất bản: 27/10/2021 - Cập nhật: 27/10/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Từ sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai, bài học nào là quan trọng nhất được rút ra để ngăn chặn một cuộc chiến tranh?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Từ sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai, bài học quan trọng nhất được rút ra để ngăn chặn một cuộc chiến tranh là biết kìm chế, giải quyết các vấn đề mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X