Đạo luật trung lập (8-1935) của Chính phủ Mĩ đã thể hiện chính sách

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 13/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đạo luật trung lập (8-1935) của Chính phủ Mĩ đã thể hiện chính sách

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trước những hành động của các nước phát xít, giới cầm quyền Mĩ thực hiện chính sách không can thiệp vào các sự kiện xảy ra bên ngoài châu Mĩ thể hiện qua Đạo luật trung lập của Mĩ (8-1935).

⇒ Đạo luật trung lập (8-1935) của Chính phủ Mĩ đã thể hiện chính sách Không can thiệp vào các sự kiện xảy ra bên ngoài châu Mĩ

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chính sách mới là các chính sách, biện pháp được thực hiện trên lĩnh vực

Chính sách mới là các chính sách, biện pháp được thực hiện trên lĩnh vực kinh tế - tài chính và chính trị - xã hội.

Hãy giải thích vì sao đạo luật phục hưng công nghiệp đóng vai trò là đạo luật quan trọng nhất trong “Chính sách mới” của tổng thống Ru-dơ-ven?

Đạo luật phục hưng công nghiệp đóng vai trò là đạo luật quan trọng nhất trong “Chính sách mới” của tổng thống Ru-dơ-ven vì đảm bảo sự cân đối giữa cung và cầu.

Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven đề ra và thực hiện trong những năm 1932-1939 bản chất là

Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven đề ra và thực hiện trong những năm 1932-1939 bản chất là sự can thiệp tích cực của nhà nước vào các vấn đề kinh tế- xã hội

Chính sách mới đã giải quyết được nhiều vấn đề cơ bản của nước Mĩ, ngoại trừ

Chính sách mới đã giải quyết được nhiều vấn đề cơ bản của nước Mĩ, ngoại trừ tình trạng phân biệt đối xử với người da đen và da màu, xây dựng xã hội dân chủ thực sự.

Ý nào sau đây không phải đạo luật Chính sách mới?

Ý không phải đạo luật Chính sách mới là đạo luật phát triển du lịch - dịch vụ.
Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, Ru-dơ-ven đã đề ra chính sách mới với các đạo luật: Ngân hàng, phục hưng công nghiệp, điều chỉnh nông nghiệp. Trong các đạo luật đó, đạo luật phục hưng công nghiệp là quan trọng nhất.

Thành quả lớn nhất của Chính sách mới mang lại cho Mĩ trong những năm 1932-1939 là

Thành quả lớn nhất của Chính sách mới mang lại cho Mĩ trong những năm 1932-1939 là đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, duy trì chế độ dân chủ tư sản

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X