Sự kiện nào trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) được coi là thời cơ

Xuất bản: 27/10/2021 - Cập nhật: 27/10/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Sự kiện nào trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) được coi là thời cơ cho cách mạng tháng Tám?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sự kiện trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) được coi là thời cơ cho cách mạng tháng Tám là 15/8/1945 Nhật Bản đầu hàng không điều kiện.
Sự kiện Nhật đầu hàng quân Đồng minh (15-8-1945), kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai cũng có tác động đến Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu kẻ thù duy nhất của Việt Nam đã ngã gục, tạo thời cơ khách quan thuận lợi - thời cơ “ngàn năm có một” cho Việt Nam tiến hành khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X