Bản chất sự liên kết các nước trong phe Trục là gì?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 25/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Bản chất sự liên kết các nước trong phe "Trục" là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Bản chất sự liên kết các nước trong phe Trục là liên minh các nước phát xít.
Giải thích
Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nước phát xít: Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản đã liên kết với nhau thành liên minh phát xít, còn được gọi là trục Béc-lin - Rom-ma - Tô-ki-ô hay gọi tắt là Phe Trục.
Khối này tăng cường các hoạt động quân sự và gây chiến tranh xâm lược ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tại sao Đức, Ý, Nhật Bản lại theo con đường phát xít hóa bộ máy nhà nước để cứu vãn tình trạng khủng hoảng kinh tế?

Đức, Ý, Nhật Bản theo con đường phát xít hóa bộ máy nhà nước để cứu vãn tình trạng khủng hoảng kinh tế vì có ít thuộc địa, ngày càng thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và thị trường.

Hội nghị Ianta đã đưa ra thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng và khu vực chiếm đóng ở?

Thỏa thuận trong Hội nghị Ianta về việc đóng quân giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.
Kiến thức bổ sung
Nội dung hội nghị Ianta
Hội nghị đã đi đến những quyết định quan trọng:
- Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
- Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới.
- Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận ở châu Âu và châu Á.
+ Ở châu Âu: Liên Xô chiếm đóng Đông Âu, Đông Đức, Đông Béclin; Mĩ, Anh, Pháp chiếm Tây Âu, Tây Đức, Tây Béclin.
+ Ở châu Á:
Hội nghị chấp nhận những điều kiện để Liên Xô tham chiến ở châu Á: giữ nguyên trạng Mông Cổ, khôi phục quyền lợi của nước Nga đã mất trong chiến tranh Nga – Nhật 1904 – 1905 (bao gồm Nam đảo Xa-kha-lin, 4 đảo thuộc quần đảo Cu-rin).

  • Nhật Bản: do quân đội Mĩ chiến đóng.
  • Bán đảo Triều Tiên: Mĩ chiếm đóng phía Nam, Liên Xô chiếm đóng phía Bắc. (Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38)
  • Trung Quốc trở thành quốc gia thống nhất và dân chủ.
  • Các vùng còn lại ở châu Á: Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây cũ.
  • Theo quyết định của Hội nghị Pốtxđam (ở Đức, từ ngày 17/7 đến 2/8/1945) việc giải giáp quân đội Nhật ở Đông Dương được giao cho quân đội Anh vào phía Nam vĩ tuyến 16, quân Trung Hoa Dân quốc ở phía Bắc.

Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít đã đưa đến nguy cơ gì lớn nhất?


Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít đã đưa đến sự hình thành hai khối đế quốc đối lập: một bên là Mĩ, Anh Pháp với một bên là Đức, Italia, Nhật Bản và cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới bùng nổ
Đáp án cần chọn là: D

Ngay sau khi được tin phát xít Nhật đầu hàng, những quốc gia nào đã nhanh chóng nổi dậy giành chính quyền và tuyên bố độc lập trong năm 1945?

Ngay sau khi được tin phát xít Nhật đầu hàng, các quốc gia đã nhanh chóng nổi dậy giành chính quyền và tuyên bố độc lập trong năm 1945 là Inđônêxia, Việt Nam, Lào

Thái độ nhượng bộ phát xít của chính phủ các nước Anh, Pháp, Mĩ là do

Thái độ nhượng bộ phát xít của chính phủ các nước Anh, Pháp, Mĩ là do lo sợ sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít nhưng thù ghét chủ nghĩa cộng sản nên muốn đẩy chiến tranh về phía Liên Xô

Trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, mặt trận nào đánh bại phát xít sớm nhất?

Trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, mặt trận đánh bại phát xít sớm nhất là mặt trận Bắc Phi.

Chủ nghĩa phát xít với chủ nghĩa tư bản dân chủ có điểm khác nhau cơ bản là gì?


- Chủ nghĩa phát xít là nền chuyên chính, khủng bố công khai của những phần tử phản động nhất, sô vanh nhất, đế quốc chủ nghĩa nhất của tư bản tài chính.
- Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền không phải là sự thay thế một chính phủ tư sản này bằng một chính phủ tư sản khác, mà đó là sự thay thế của một nền thống trị kiểu dân chủ sang thống trị kiểu độc tài.
Trong khi đó, nền dân chủ Tư bản chủ nghĩa có những đặc điểm cơ bản là:
- Nền dân chủ cho thiểu số, phục vụ lợi ích cho thiểu số.
- Mang bản chất của giai cấp tư sản, lợi ích của giai cấp tư sản đối lâp với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
- Do các đảng của giai cấp tư sản lãnh đạo, đa đảng về chính trị.
- Được thực hiện trên cơ sở kinh tế là chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về TLSX chủ yếu của toàn XH đó là chế độ áp bức bóc lột.
Đáp án cần chọn là: A

Đặc điểm quá trình phát xít hóa của Nhật Bản là

Đặc điểm quá trình phát xít hóa của Nhật Bản là diễn ra thông qua việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược, quá trình quân phiệt hóa kéo dài trong suốt thập niên 30 của thế kỉ XX

Trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (tháng 9 - 1939), các nước đế quốc Anh, Pháp thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm

Trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (tháng 9 - 1939), các nước đế quốc Anh, Pháp thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X