Từ đầu năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản như thế nào?

Xuất bản: 07/09/2020 - Cập nhật: 07/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Từ đầu năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Từ đầu năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản lâm vào tình trạng suy thoái kéo dài.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X