Từ Chính sách kinh tế mới ở nước Nga Xô viết, bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Từ Chính sách kinh tế mới ở nước Nga Xô viết, bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể học tập cho công cuộc Đổi mới đất nước hiện nay là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X