Tháng 3 - 1921, Đảng Bôsêvích Nga quyết định thực hiện

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 08/04/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tháng 3 - 1921, Đảng Bôsêvích Nga quyết định thực hiện

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tháng 3 - 1921, Đảng Bôsêvích Nga quyết định thực hiện chính sách kinh tế mới

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X