NEP là cụm từ viết tắt của

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 08/04/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

"NEP" là cụm từ viết tắt của

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

NEP là cụm từ viết tắt của chính sách kinh tế mới

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X