Chính sách kinh tế mới không đề ra chủ trương nào trong lĩnh vực công nghiệp?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 08/04/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chính sách kinh tế mới không đề ra chủ trương nào trong lĩnh vực công nghiệp?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chính sách kinh tế mới không đề ra chủ trương trong lĩnh vực công nghiệp: Cho phép tư nhân lập xí nghiệp nhỏ có sự kiểm soát của Nhà nước.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X