Trong thiết kế mạch nguồn một chiều, người ta thường chọn mạch chỉnh lưu:

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong thiết kế mạch nguồn một chiều, người ta thường chọn mạch chỉnh lưu:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong thiết kế mạch nguồn một chiều, người ta thường chọn mạch chỉnh lưu cầu.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X