Trong thiết kế mạch nguồn một chiều, người ta thường chọn mạch chỉnh lưu:

12/10/2020 643

Câu Hỏi:
Trong thiết kế mạch nguồn một chiều, người ta thường chọn mạch chỉnh lưu:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Trong thiết kế mạch nguồn một chiều, người ta thường chọn mạch chỉnh lưu cầu.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X