Khi thiết kế mạch nguyên lí, phải:

12/10/2020 482

Câu Hỏi:
Khi thiết kế mạch nguyên lí, phải:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Khi thiết kế mạch nguyên lí, phải tìm hiểu yêu cầu mạch thiết kế, đưa ra phương án và chọn phương án hợp lí nhất

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X