Mạch lắp ráp phải đảm bảo nguyên tắc:

12/10/2020 335

Câu Hỏi:
Mạch lắp ráp phải đảm bảo nguyên tắc:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Mạch lắp ráp phải đảm bảo nguyên tắc linh kiện bố trí khoa học và hợp lí, vẽ đường dây dẫn điện để nối các linh kiện theo sơ đồ nguyên lí và dây dẫn không chồng chéo và ngắn nhất.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X