Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 9 : Thiết kế mạch điện tử đơn giản

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 12 bài 9 Thiết kế mạch điện tử đơn giản có đáp án

Câu 1. Thiết kế mạch điện tử đơn giản thực hiện theo mấy nguyên tắc:
Câu 2. Yếu tố nào sau đây thuộc nguyên tắc thiết kế mạch điện tử:
Câu 3. Yếu tố nào sau đây không thuộc nguyên tắc thiết kế mạch điện tử:
Câu 4. Thiết kế mạch điện tử được tiến hành theo mấy bước?
Câu 5. Phát biểu nào sau đây đúng: Các bước của thiết kế gồm:
Câu 6. Mạch lắp ráp phải đảm bảo nguyên tắc:
Câu 7. Trong thiết kế mạch nguồn một chiều, người ta thường chọn mạch chỉnh lưu:
Câu 8. Tại sao trong thiết kế mạch nguồn một chiều, người ta thường chọn mạch chỉnh lưu cầu?
Câu 9. Khi thiết kế mạch nguyên lí, phải:
Câu 10. Trong công thức tính điện áp ra của biến áp khi không tải, ∆UĐ là kí hiệu của độ sụt áp trên mấy điôt?
Câu 11. Khi thiết kế mạch nguyên lý không cần qua giai đoạn nào sau đây:

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 9 : Thiết kế mạch điện tử đơn giản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 7C
Câu 2DCâu 8D
Câu 3CCâu 9D
Câu 4ACâu 10B
Câu 5CCâu 11B
Câu 6D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X