Trong những năm 1945 - 1975, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa được đặt

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong những năm 1945 - 1975, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa được đặt dưới sự quản lí của chính quyền

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong những năm 1945 - 1975, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa được đặt dưới sự quản lí của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X