Trong một bình kín có cân bằng hóa học sau:2NO2 (k) ⇆ N2O4

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trong một bình kín có cân bằng hóa học sau:

2NO2 (k) ⇆ N2O4

Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí trong bình so với H2 ở nhiệt độ T1 bằng 27,6 và ở nhiệt độ T2 bằng 34,5. Biết T1 > T2.

Phát biểu nào sau đây về cân bằng trên là đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phát biểu đúng là phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X