Cho cân bằng (trong bình kín) sau: CO (k) + H2O (k) → CO2 (k) + H2 (k)

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Cho cân bằng (trong bình kín) sau:

CO (k) + H2O (k) → CO2 (k) + H2 (k); ΔH ‹ 0

Trong các yếu tố:

(1) tăng nhiệt độ;

(2) thêm một lượng hơi nước;

(3) thêm một lượng H2;

(4) tăng áp suất chung của hệ;

(5) dùng chất xúc tác.

Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là : (1), (2), (3).

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X