Cho cân bằng hóa học: H2 (k) + I2 (k) → 2HI (k); ΔH > 0. Cân bằng

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Cho cân bằng hóa học: H2 (k) + I2 (k) → 2HI (k); ΔH > 0.

Cân bằng không bị chuyển dịch khi

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cân bằng không bị chuyển dịch khi giảm áp suất chung của hệ.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X