Người ta cho N2 và H2 vào trong bình kín dung tích không đổi và thực hiện phản

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Người ta cho N2 và H2 vào trong bình kín dung tích không đổi và thực hiện phản ứng:

$N_2 + 3H_2 \leftrightharpoons 2NH_3$

Sau một thời gian, nồng độ các chất trong bình như sau: [N2] = 2M; [H2] = 3M; [NH3] = 2M. Nồng độ mol/l của N2 và H2 ban đầu lần lượt là :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nồng độ mol/l của N2 và H2 ban đầu lần lượt là 3 và 6.

Gọi nồng độ ban đầu của N2 và H2 là a và b

Ta có: [N2] pư = [H2]pư/3 = ([NH3]tạo thành)/2

a – 2 = (b-3)/3 = 2/2

⇒ a = 3; b = 6

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X