Cho cân bằng hóa học: N2 (k) + 3H2 ⇆ 2NH3. Phản ứng thuận

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Cho cân bằng hóa học:

N2 (k) + 3H2 ⇆ 2NH3

Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Cân bằng hóa học không bị chuyển dịch khi

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Cân bằng hóa học không bị chuyển dịch khi thêm chất xúc tác Fe

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X