Cho cân bằng hóa học sau: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇆ 2SO3 (k) ; ΔH ‹ 0

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Cho cân bằng hóa học sau:

2SO2 (k) + O2 (k) ⇆ 2SO3 (k) ; ΔH ‹ 0

Cho các biện pháp:

(1) Tăng nhiệt độ;

(2) Tăng áp suất chung của hệ phản ứng;

(3) Hạ nhiệt độ;

​(4) Dùng thêm chất xúc tác V2O5;

​(5) Giảm nồng độ SO3;

​(6) Giảm áp suất chung của hệ phản ứng.

Trong các biện pháp trên, những biện pháp nào làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong các biện pháp trên, những biện pháp làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là (2), (3), (5)

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X