Trong Chính sách kinh tế mới, phần lớn các xí nghiệp đã có sự thay đổi ra sao?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong Chính sách kinh tế mới, phần lớn các xí nghiệp đã có sự thay đổi ra sao?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X