Đến đầu thế kỉ XX, Phi-líp-pin đã trở thành thuộc địa của

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đến đầu thế kỉ XX, Phi-líp-pin đã trở thành thuộc địa của

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đến đầu thế kỉ XX, Phi-líp-pin đã trở thành thuộc địa của Mỹ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X