Trật tự thế giới hai cực được hình thành khi nào ?

Xuất bản: 07/09/2020 - Cập nhật: 07/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trật tự thế giới hai cực được hình thành khi nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trật tự thế giới hai cực được hình thành những năm 1945- 1947.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X