Chiến tranh lạnh kết thúc vào.

Xuất bản: 07/09/2020 - Cập nhật: 07/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

"Chiến tranh lạnh" kết thúc vào.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

"Chiến tranh lạnh" kết thúc vào năm 1989

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X