Tình huống sau có cần phải viết thông báo không ?Một học sinh bị mất chiếc xe

27/11/2020 33

Câu Hỏi:
Tình huống sau có cần phải viết thông báo không ?
"Một học sinh bị mất chiếc xe đạp, muốn báo cáo với công an"
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X