Dòng nào nói đúng và đầy đủ nhất yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày của

27/11/2020 201

Câu Hỏi:
Dòng nào nói đúng và đầy đủ nhất yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày của một văn bản thông báo?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X