Trắc nghiệm bài Luyện tập văn bản thông báo có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ Văn 8 bài Luyện tập văn bản thông báo (có đáp án) giúp ôn tập và củng cố kiến thức về Văn bản thông báo.

Câu 1. Thông báo thuộc thể loại gì?

A. Văn bản hành chính - công cụ

B. Văn bản khoa học

C. Văn bản văn học nghệ thuật

D. Báo chí

Câu 6. Văn bản nào có tên đơn vị ban hành?

A. Văn bản tường trình

B. Văn bản thông báo

Câu 8. Văn bản thông báo trên thiếu phần gì?

A. Tên đơn vị ban hành.

B. Nội dung thông báo.

C. Quốc ngữ, tiêu ngữ.

D. Nơi nhận.

Câu 9. Tình huống nào không cần viết văn bản thông báo?

A. Sở điện lực tạm dừng cấp điện khu vực Y trong phạm vi một ngày. Cần báo để nhân dân khu phố đó được biết.

B. Nhà trường tổ chức Đại hội cán bộ công nhân viên chức. Cần báo để học sinh toàn trường nghỉ học.

C. Đoàn trường muốn biết hoạt động tham gia bảo vệ môi trường của Chi đoàn X. Bí thư Chi đoàn cần viết văn bản để Đoàn trường biết điều đó.

D. Một công ti cần tuyển nhân viên. Công ti đó cần báo điều đó cho mọi người biết.

đáp án Trắc nghiệm bài Luyện tập văn bản thông báo lớp 8

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6B
Câu 2ACâu 7B
Câu 3DCâu 8B
Câu 4ACâu 9C
Câu 5A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X