Trắc nghiệm bài Luyện tập văn bản thông báo có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ Văn 8 bài Luyện tập văn bản thông báo (có đáp án) giúp ôn tập và củng cố kiến thức về Văn bản thông báo.

Câu 1. Thông báo thuộc thể loại gì?
Câu 2. Hình thức và kết cấu của văn bản thông báo có tính ổn định cao nên không được phép thay đổi trật tự cấu trúc các phần trong bố cục của văn bản thông báo.
Đúng hay sai?
Câu 3. Nội dung thông báo trong văn bản thông báo phải có tính chất ... để đơn vị, cá nhân tiếp nhận thông báo và những người quan tâm có căn cứ vững chắc, thông tin cụ thể và chính xác.
Điền từ vào chỗ chấm:
Câu 4. Văn bản tường trình và văn bản thông báo đều là văn bản hành chính - công cụ.
Đúng hay sai?
Câu 5. Văn bản nào có lời đề nghị, lời cam đoan ở thể thức kết thúc?
Câu 6. Văn bản nào có tên đơn vị ban hành?
Câu 7. Cho văn bản sau:LIÊN ĐOÀN LĐ TP.HCM
CĐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
TP.HỒ CHÍ MINHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2011
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011
Căn cứ phương hướng nhiệm vụ khóa XV, nhiệm kì 2010-2012, Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Trường ĐHSP TP.HCM, Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kì 2010-2012 xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2010-2011/
Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có thay đổi, điều chỉnh, bổ sung, Ban chấp hành Công đoàn Trường sẽ có thông báo cụ thể.
Các Công đoàn Bộ phận căn cứ vào kế hoạch này để triển khai các hoạt động theo tình hình thực tế tại đơn vị.
Nơi nhận:
- Đảng ủy (để b/c)
- Hiệu trưởng (để phối hợp)
- Các đ/c UVBCH (để thực hiện)
- Các CĐ bộ phận
- Lưu VPCĐ
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(đã kí)


Đỗ Thị Thanh Xuân Văn bản thông báo trên đã đủ nội dung trình bày chưa?
Câu 8. Văn bản thông báo trên thiếu phần gì?
Câu 9. Tình huống nào không cần viết văn bản thông báo?

đáp án Trắc nghiệm bài Luyện tập văn bản thông báo lớp 8

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6B
Câu 2ACâu 7B
Câu 3DCâu 8B
Câu 4ACâu 9C
Câu 5A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X