Trắc nghiệm bài Chữa lỗi diễn đạt lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ Văn 8 bài Chữa lỗi diễn đạt (có đáp án) giúp ôn tập và củng cố kiến thức về Chữa lỗi diễn đạt.

Câu 1. Em hãy đọc câu sai về lôgic diễn đạt sau rồi thực hiện yêu cầu nêu ở dưới từ câu hỏi.
Tôi bị ngã hai lần, một lần ở bậc thềm nhà và một lần vào năm 1998.
Yêu cầu:
Câu trên sai vì :
Câu 2. Em hãy đọc câu sai về lôgic diễn đạt sau rồi thực hiện yêu cầu nêu ở dưới từ câu hỏi.
Tôi bị ngã hai lần, một lần ở bậc thềm nhà và một lần vào năm 1998.
Yêu cầu:
Trong số các câu sau câu nào đã chữa đúng ?
Câu 3. Câu nào dưới đây mắc lỗi diễn đạt liên quan đến logic?
Câu 4. Nguyên nhân mắc lỗi lôgic của câu " Các tác phẩm của Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Lão Hạc,... đều phơi bày cảnh sống khổ cực của những người nông dân trước Cách mạng tháng Tám" là gì ?
Câu 5. Có một bạn viết "Chúng em đã giúp đỡ các bạn học sinh vùng bão lụt nhiều quần áo, giày dép và nhiều đồ dùng học tập khác".
Câu nào có cách chữa hợp lí mà ít thay đổi nghĩa của câu đã cho trước.
Câu 6. Nguyên nhân của việc mắc lỗi diễn đạt ở câu "Xuân Quỳnh, Xuân Diệu, Phạm Tiến Duật, Nguyễn Khoa Điềm,... đều là những nhà thơ trẻ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc" là gì ?
Câu 7. Câu nào không mắc lỗi diễn đạt liên quan đến lôgíc ?
Câu 8. Cho câu: "Nó không chỉ học giỏi mà còn rất chăm học". Cách nào chữa hợp lí mà ít làm thay đổi nghĩa của câu đã cho.
Câu 9. Câu văn nào hợp lô gíc?
Câu 10. Câu nào diễn đạt đúng?

đáp án Trắc nghiệm bài Chữa lỗi diễn đạt lớp 8

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6C
Câu 2DCâu 7D
Câu 3ACâu 8A
Câu 4BCâu 9C
Câu 5ACâu 10B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X