Có ý kiến cho rằng trong văn bản thông báo không cần phải ghi rõ ai thông báo.

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Có ý kiến cho rằng trong văn bản thông báo không cần phải ghi rõ ai thông báo. Điều này đúng hay sai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X