Phần mở đầu của văn bản thông báo không có mục nào?

27/11/2020 153

Câu Hỏi:
Phần mở đầu của văn bản thông báo không có mục nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X